วิธีแนบโจทย์คำถามติดตามผลเข้าไปในการบ้าน (เช่น คำถามแบบเลือกตอบ ("กขคง"))

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

คลิกที่ตัวเลือก "แนบไฟล์หรือกรอกคำถาม" ที่อยู่ด้านล่างของชื่อการบ้าน


เลือกตัวเลือก "+ กขคง / การจัดเรียง / และอื่นๆ"


เลือกรูปแบบของคำถาม เช่น คำถามแบบเลือกตอบ ("กขคง")


กรอกคำถามและตัวเลือกคำตอบให้นักเรียนเลือกตอบ และทำเครื่องหมายที่ตัวเลือกที่ถูกต้อง จากนั้นกด "ยืนยัน" เพื่อบันทึกโจทย์คำถาม


เลือก "สร้างการ์ดใหม่" เพื่อสร้างคำถามเพิ่มเติม


ในเมนู "สื่อการเรียนการสอนปัจจุบัน" จะมีภาพรวมของจำนวนโจทย์คำถามที่ถูกแนบเข้าไปในการบ้านเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในตัวอย่างนี้มีเพียงคำถามเดียว กด "ยืนยัน" เพื่อกำหนดการบ้านให้กับนักเรียน

วิธีเข้าดูคำตอบและผลคะแนนของนักเรียน