วิธีกำหนดการบ้านที่มีอยู่แล้วให้กับนักเรียนในชั้นเรียนอื่น

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

ในเมนู "ผลคะแนน" เลือกการบ้านที่ท่านต้องการกำหนดให้กับนักเรียนในชั้นเรียนอื่น จากนั้นกด "แก้ไขการกำหนด"

เลือก "สร้างการกำหนดใหม่" แล้วเลือกชั้นเรียน และตั้งวันที่ที่กำหนดให้ส่งการบ้าน จากนั้นกด "ยืนยัน" การบ้านได้ถูกกำหนดให้กับอีกชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว