Ako existujúcu DÚ pridelím inej triede?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

V záložke "Výsledky" sa nastavte na DÚ, ktorú chcete prideliť inej triede. Zvoľte "Editovať pridelenie materiálu".

Zvoľte "Vytvoriť nové pridelenie", zvoľte triedu, nastavte dátum odovzdania a stlačte hotovo. Domáca úloha je pridelená.