วิธีกำหนดการบ้านโดยใช้คำถามจากการจัดเตรียม

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

ในกรณีที่ท่านได้จัดทำคำถามเอาไว้แล้วในการจัดเตรียมของท่าน ท่านสามารถกำหนดคำถามสำหรับการบ้านให้กับนักเรียนได้โดยทำตามขั้นตอนนี้:

เลือกหัวข้อจากแผนการสอนที่ท่านต้องการ แล้วสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้จะแสดงอยู่ที่ด้านขวาของจอภาพ

เลือกการ์ดคำถามที่ต้องการแล้วกด "เพิ่มไปยังสื่อการเรียนการสอน"

เลือก การบ้าน

พิมพ์หัวข้อของการบ้านหรือใช้หัวข้อที่ระบบตั้งไว้ให้

กำหนดส่งการบ้านจะถูกตั้งให้เป็นวันที่ของคาบเรียนถัดไปโดยอัตโนมัติ หากท่านต้องการเปลี่ยนกำหนดส่งการบ้าน กดที่ "วันที่ที่กำหนดให้ส่งการบ้าน:" แล้วจึงเลือกวันที่ ระบบจะแสดงวันที่ที่ท่านมีการสอนรายวิชานี้เป็นสีเขียวในปฏิทิน จากนั้นกด "ยีนยัน"

ตอนนี้การบ้านถูกกำหนดเรียบร้อยแล้ว และนักเรียนสามารถทำการบ้านออนไลน์ได้ ในกรณีนี้ระบบจะตรวจคำตอบของพวกเขาโดยอัตโนมัติโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องตรวจด้วยตนเอง

ท่านสามารถเข้าดูคำตอบของนักเรียนได้ในเมนู "ผลคะแนน" กรุณาเลือกการบ้านที่ท่านต้องการจากรายการการบ้าน แล้วกด "คำตอบ" กล่องสีเขียวแสดงคำตอบที่ถูกต้อง และกล่องสีแดงแสดงคำตอบที่ไม่ถูกต้อง

ท่านสามารถให้เกรดนักเรียนได้ในหน้าต่างนี้