Kaip priskirti namų darbus, kuriuose yra klausimų iš paruoštukų

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Norite mokiniams priskirti namų darbų užduotis. Klausimai jau paruošti paruoštukuose.
Tuomet:

Savo plane pasirinkite norimą temą. Visa turima tos temos medžiaga bus parodyta dešinėje.

Pasirinkite keletą klausimų ir spustelėkite „Pridėti prie medžiagos“.

Pasirinkite „Namų darbai“.

Įveskite namų darbo pavadinimą arba palikite tą patį.

Pagal numatytuosius nustatymus namų darbų atlikimo laikas - kita pamoka. Jei norite pakeisti terminą, pažymėkite „Iki datos:“ ir spustelėkite datą. Rodomas kalendorius. Dienos, kai dėstote šį kursą, rodomos žalia spalva. Paspauskite „Atlikta“.

Namų darbas paskirtas. Mokiniai gali jį atlikti internetu. Tokiu atveju jų atsakymai įvertinami automatiškai ir jums nereikia taisyti namų darbų rankiniu būdu.

Atsakymus galite rasti rezultatų skyriuje. Iš užduočių sąrašo pasirinkite konkretų namų darbą ir spustelėkite „Atsakymai“. Žalias langelis rodo teisingus atsakymus, raudonas - klaidingus.

Šiame lange taip pat gali būti skiriami pažymiai.