Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak si chcete pozrieť odpovede žiakov, vyberte v hornom menu "Výsledky". V ľavej časti sa nachádza zoznam testov, domácich úloh, projektov atď., ktoré ste prideleli žiakom. Nastavte sa na test alebo domácu úlohu, ktorej výsledky si chcete pozrieť.

Pre konkrétny test sa potom objaví menu pre výsledky. V ňom zvoľte zvoľte "Odpovede".

Ak si v hornom menu vyberiete záložku "Karty", uvidíte, ako žiaci zvládli jednotlivé otázky.

Ak boli otázky v teste alebo DÚ zaradené k výkonovým štandardom, môžete vidieť aj to, ako žiaci zvládli jednotlivé štandardy. Zvoľte záložku "Štandardy".

Prehľad o tom, ako žiaci zvádli jednotlivé témy, nájdete aj v záložke Strom štandardov: