วิธีเข้าดูคำตอบและผลคะแนนของนักเรียน

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

ในกรณีที่ท่านต้องการเข้าดูคำตอบของนักเรียน เลือก "ผลคะแนน" ที่เมนูด้านซ้าย จากนั้นเลือกการบ้านแล้วเลือก "คำตอบ" ในเมนูด้านบน

หากท่านเลือก "การ์ด" ที่เมนูด้านบน ท่านจะมองเห็นคำตอบของนักเรียนแต่ละโจทย์คำถาม

นอกจากนี้ หากท่านเลือก "เนื้อหามาตรฐาน" ที่เมนูด้านบน ท่านจะเห็นผลคะแนนของนักเรียนตามเนื้อหามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับโจทย์คำถามข้อนั้นๆ

"เนื้อหามาตรฐาน" ใน EduPage คืออะไร