วิธีกรอกเกรดการบ้าน แบบทดสอบ และโครงงาน

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

เลือก "ผลคะแนน" ที่เมนูด้านบน จากนั้นเลือกงานที่ได้มอบหมาย (แบบทดสอบ การบ้าน โครงงาน) ที่ท่านต้องการจากรายการ แล้วเลือก "แสดงภาพรวมผลคะแนน / กรอกเกรด"

กรอกเกรด และ/หรือให้ความเห็น และกดบันทึกการเปลี่ยนแปลง จากนั้นเลือก "เผยแพร่ไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"