Kontrola domácej úlohy

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Domácu úlohu môžete hodnotiť len jednoducho "urobil/neurobil", resp. výberom z niekoľkých možností.

Zvoľte domácu úlohu, ktorú chcete hodnotiť a záložku Známky. V stĺpci stav vyberte ten stav, ktorý najlepšie charakterizuje vypracovanie domácej úlohy. Stlačte zverejniť v žiackej knižke.

Žiaci i rodičia sú informovaní notifikáciou v EduPage. V žiackej knižke sa ale táto informácia nezobrazí. Ak však zadáte aj známku, tá sa, samozrejme, v žiackej knižke zobrazí.