הערכה פשוטה של שיעורי הבית

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai


את שיעורי הבית ניתן להעריך פשוט על ידי בחירה מתוך כמה אפשרויות.

בחר את שיעורי הבית להערכה ולחץ על הכרטיסייה ציונים. בחר את המצב המועדף בעמודת המצב. לחץ על הלחצן 'פרסם ב'ספר הציונים'.

התלמידים והוריהם מקבלים הודעה ב- EduPage. לא מוצג מידע בספר הציונים. עם זאת, אם אתה מכניס ציון, הוא יוצג בספר הציונים.