Ako spustiť prezentáciu z mobilu alebo počítača, ktorý nie je pripojený na projektor?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Situácia: Učiteľ má mobil, cez mobilnú aplikáciu sa vie dostať k svojim prípravám. K projektoru je pripojený akýsi počítač. Učiteľ sa nemusí prihlasovať na tento počítač (napr. ak si nepamätá svoje prihlasovacie údaje). Môžete urobiť nasledovné:

1. Na počítači pripojenom ku projektoru stačí spustiť internetový prehliadač a v ňom adresu:
nazovedupage.edupage.org/bb/screen, napríklad zskrasna.edupage.org/bb/screen

Zobrazí sa číslo obrazovky, napr. Screen 1

2. Vo svojej mobilnej aplikácii spustíte prezentáciu. V pravom hornom rohu prezentácie sa nachádza ikona premietania, kliknite na ňu.

3. Objaví sa červený oznam, že nie je pripojený projektor. Kliknite na tento oznam a vyberte obrazovku číslo 1. Môžete začať prezentovať. Prezentáciu ovládate na svojom mobile.

Interaktívna hodina
Rôzne spôsoby spustenia interaktívnej hodiny
Ovládanie interaktívnej hodiny
Ako sa žiaci pripoja k interaktívnej hodine?
Ako sa môže ku interaktívnej hodine pripojiť žiak, ktorý nevie svoje prihlasovacie údaje do EduPage
Kde vidí učiteľ výsledky žiakov počas interaktívnej hodiny?
Kde nájde učiteľ výsledky žiakov po skončení interaktívnej hodiny?
Ako môže učiteľ dať extra body/známky za interaktívnu hodinu (prepojenie na IŽK)?
Ako môže učiteľ pridať materiály do interaktívnej hodiny?
Ako môže učiteľ ovládať interaktívnu hodinu cez smarfón?