Ako môže učiteľ dať extra body/známky za interaktívnu hodinu (prepojenie na IŽK)?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Odpovede žiakov počas interaktívnej hodiny nájde učiteľ po vybratí konkrétnej hodiny v záložke Výsledky/Tabule podľa dátumu. Priamo tu môže vytvoriť udalosť v IŽK, ktorou môže ohodnotiť aktivitu žiakov extra bodmi. Ako zadať žiakom extra body za aktivitu?

Interaktívna hodina
Rôzne spôsoby spustenia interaktívnej hodiny
Ako spustiť prezentáciu z mobilu alebo počítača, ktorý nie je pripojený na projektor?
Ovládanie interaktívnej hodiny
Ako sa žiaci pripoja k interaktívnej hodine?
Ako sa môže ku interaktívnej hodine pripojiť žiak, ktorý nevie svoje prihlasovacie údaje do EduPage
Kde vidí učiteľ výsledky žiakov počas interaktívnej hodiny?
Kde nájde učiteľ výsledky žiakov po skončení interaktívnej hodiny?
Ako môže učiteľ pridať materiály do interaktívnej hodiny?
Ako môže učiteľ ovládať interaktívnu hodinu cez smarfón?