מהן האפשרויות בהערכת התלמידים ב- EduPage?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

מורים שונים מעדיפים אפשרויות הערכה שונות לתלמידים על סמך הניסיון וההרגלים שלהם. זו הסיבה ש EduPage מציעה אפשרויות עבור סוגים שונים של הערכת התלמידים.

המורה יכול לקבוע את סוג ההערכה של המשימה בעת יצירת הקצאה חדשה בספר הציונים.

1. הערכה מסוג "ציונים"

2. סוג הערכה "ציון מחושב מערך ניקוד / אחוזים"

3. סוג הערכה " נקודות"

4. סוג הערכה "נקודות עם ציון אינפורמטיבי"

5. סוג הערכה "אחוזים"

6. סוג הערכה "אחוז מחושב מערך נקודה"

7. סוג הערכה "אחוז מחושב מערך נקודה עם ציון אינפורמטיבי"