Hodiny - odborný výcvik, majstri sa striedajú

Slovenčina Čeština

Na stredných odborných školách a učilištiach sa vyskytuje takáto situácia:

Žiaci sú rozdelení do skupín podľa odboru, napríklad murár, stolár, inštalatér. Každý druhý týždeň majú žiaci odborný výcvik s tromi majstrami, pričom sa majstri pri jednotlivých skupinách striedajú.

Ako si správne vytvoriť hodiny?

Každý z troch majstrov by si mal vytvoriť hodinu pre každú skupinu.

Ak administrátor v rozvrhu zohľadní, že majstri sa pri skupinách striedajú (napríklad tak, že použije dvojtýždňový rozvrh alebo raz za 3 mesiace publikuje zmenený rozvrh), tak učiteľ nemusí robiť v triednej knihe žiadne zmeny.

Rovnako môže administrátor spraviť zmenu v suplovaní.

Pokiaľ to administrátor v rozvrhu nezohľadní, napr. ak to nie je na pravidelnej báze, potom si majster môže v triednej knihe "pozmeniť hodinu" a vybrať tak skupinu žiakov, ktorých tento týždeň učí.

Kliknite na hodinu, zvoľte Pozmeniť hodinu a vyberte skupinu, ktorú tento deň učíte.

Hodina sa zmení a zmenia sa aj žiaci.

Pokiaľ sa majstri striedajú pri skupinách napr. po polroku, potom treba takúto zmenu zohľadniť v rozvrhu.

Ak má majster prvý polrok jednu skupinu, druhý polrok druhú skupinu žiakov, tak si na začiatku druhého polroka musí vytvoriť novú hodinu pre druhú skupinu žiakov.

Ak mal vytvorený plán pre prvú skupinu žiakov, môže si ho skopírovať pri vytváraní hodiny pre druhú skupinu žiakov. Ako pri vytváraní hodiny skopírovať svoj plán z minulého školského roka?

Viac návodov: Hodiny - učiteľ