נושאים עם מספר מרכיבים

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

מצב דומה לזה עשוי להתרחש:

נושא השפה והספרות האנגלית מורכב משני מרכיבים. : חלק השפה וחלק הספרות.

ישנן שתי דרכים כיצד ליצור מקצוע לנושא זה:
אפשרות 1 - תוכנית אחת עבור שני מרכיבי הנושא
אפשרות 2 - שני מקצועות, שתי תוכניות מחוברות "מרכיב הנושא".

אפשרות ראשונה - תוכנית אחת עבור שני מרכיבי הנושא

ניתן לכלול מרכיבים מרובים (יותר משני מרכיבים) בתוכנית ההוראה:

כאשר אתה בוחר לרשום נושא בכיתה, אתה לא צריך לבחור את הנושאים לפי הסדר.
ניתן לבחור שיעור מהרכיב הראשון ולאחר מכן שיעור מהרכיב השני.

אפשרות שנייה - שני מקצועות, שני תוכניות מחוברות באמצעות "מרכיב הנושא"

למורים מסוימים היו 2 תוכניות. תוכנית אחת במיוחד עבור שפה ותוכנית שניה במיוחד לספרות

במהלך יצירת המקצוע , בחר הגדרות מתקדמות

והקלד את רכיבי המקצוע

ברישום הכיתה אתה יכול לבחור תוכנית הוראה עבור רכיב אחר של הנושא.