Administrátor - ako pri hodinách pre semináre skopírovať študentov z rozvrhu?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Študentov na semináre zadávate už v rozvrhu. Keď zverejníte rozvrh, učiteľ si hodinu vytvorí jednoducho kliknutím na Chýbajúce hodiny z rozvrhu (hodiny so zvončekom). Na základe informácie z rozvrhu sa študenti sa automaticky priradia do hodín pre semináre, takže nie je nutné vyberať ich ručne.

Pokiaľ si učiteľ vytvoril hodinu ešte pred zverejnením rozvrhu, môžete porovnať študentov, ktorí sú už vybratí v hodine s tými, ktorí sú zadaní v rozvrhu.

V ľavom stĺpci sú je počet študentov zadaných v hodine, v pravom stĺpci počet študentov zadaných v rozvrhu.

Stlačením tlačidla "Skopírovať z rozvrhu" sa študenti v hodine sa prepíšu študentami zadanými v rozvrhu. Používajte túto funkciu uvážene, pokiaľ má už učiteľ vybratých študentov v hodine.

Pri každom seminári, v ktorom je disporoporcia medzi študentami v rozvrhu a v hodine, je zaškrtávacie políčko. Ak v niektorom zo seminárov nechcete prepísať študentov, odškrtnite políčko pri danom seminári.

Učiteľ má k dispozícii podobnú funkčnosť. Vytváranie hodín - maturitných seminárov