วิธีเชื่อมข้อมูลนักเรียนจากตารางสอนกับรายวิชา

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

หากท่านได้เลือกนักเรียนในตารางสอนสำหรับรายวิชาบางรายวิชาเอาไว้แล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องเลือกนักเรียนซ้ำอีกในขณะที่กำลังสร้างรายวิชาใหม่ แต่ท่านสามารถใช้ตัวเลือกในการเชื่อมข้อมูลแทน

ในคอลัมน์ด้านซ้าย แสดงถึงนักเรียนที่อยู่ในรายวิชา ส่วนในคอลัมน์ด้านขวาแสดงถึงนักเรียนที่อยู่ในตารางสอน

การกดปุ่ม “คัดลอกจากตารางสอน” จะทำให้ข้อมูลของนักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนถูกเขียนทับโดยข้อมูลของนักเรียนที่อยู่ในตารางสอน
ในกรณีที่ข้อมูลของนักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนกับข้อมูลของนักเรียนที่อยู่ในตารางสอน ไม่สอดคล้องกัน ระบบจะแสดงช่องที่มีเครื่องหมายถูก หากท่านไม่ต้องการเขียนข้อมูลนักเรียนทับในการสัมมนารายการใด ให้คลิกที่ช่องเพื่อลบเครื่องหมายถูกออก