Ako si môže administrátor vytlačiť zoznam žiakov na hodine?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Na začiatku šk. roka si učiteľ začlení žiakov do skupiny Učiteľ - čo je to hodina a ako si ju vytvoriť? alebo to môže urobiť aj administrátor: Prehľad a správa hodín

Ak si administrátor potrebuje vytlačiť zoznam žiakov, môže to urobiť cez známky.


Zobrazí sa tlačová zostava zoskupená podľa skupín. Môžete si ju uložiť do pdf alebo hneď vytlačiť.

Učiteľ si vytlačí zoznam žiakov na svojej hodine jednoducho aj takto: Ako vytlačiť zoznam žiakov?