ผู้ดูแลระบบ - วิธีพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่อยู่ในรายวิชา

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

ในช่วงเริ่มต้นของปีการศึกษา ครูจะเป็นผู้เลือกนักเรียนเข้าสู่รายวิชา รายวิชาคืออะไร สร้างรายวิชาอย่างไร หรือผู้ดูแลระบบก็อาจดำเนินการได้เช่นกัน: ผู้ดูแลระบบ - การจัดการรายวิชา

หากผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องพิมพ์รายชื่อนักเรียน ท่านสามารถทำได้โดยทำผ่าน "เกรด"


ท่านสามารถบันทึกรายงานในรูปแบบของไฟล์ PDF หรืออาจะสั่งพิมพ์ได้ในทันที

ครูสามารถพิมพ์รายชื่อนักเรียนในชั้นเรียนของตนเองได้ตามวิธีนี้: วิธีสั่งพิมพ์รายชื่อนักเรียน