Ako vytlačiť zoznam žiakov?

zoznam žiakov, seznam žáků

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Zvoľte hodinu, z ktorej si chcete vytlačiť zoznam žiakov. Kliknite na záložku "Žiaci" a ďalej na ikonu nástrojov (servisný kľúč).

Vyberte si z dvoch typov zoznamov.

V prvom sa trieda nezobrazuje,


v druhom type sa zobrazuje.
Systém vygeneruje zostavu, ktorú môžete vytlačiť, alebo uložiť do PDF.

Ak chcete vytlačiť zoznam žiakov z viacerých tried, zvoľte Vybrať a zakliknite si triedy (hodiny). Každá trieda bude na novej strane.