Tlačové zostavy

Slovenčina Generovanie a archivácia výstupov z ETK na webe
Slovenčina Archív ETK - Generovanie reportov z ETK
Slovenčina Ako si môžem vytlačiť výsledky prihlasovacej akcie?
Slovenčina Ako si vytlačiť Zmluvu o spracúvaní osobných údajov (GDPR)?
Slovenčina Ako vytlačiť zoznam žiakov navštevujúcich krúžok?
Slovenčina Ako vytlačiť klasifikačnú správu triedy a iné zostavy ako administrátor?
Slovenčina Kto môže tlačiť zostavy v známkach?
Slovenčina Ako prideliť právo na tlač zostáv v známkach?
Slovenčina Katalógové listy