Tlačové zostavy

Slovenčina   Archivácia výstupov z ETK na webe / Finálna tlač ETK
Slovenčina   Archív ETK - Generovanie reportov z ETK
Slovenčina   Ako si môžem vytlačiť výsledky prihlasovacej akcie?
Slovenčina   Ako si vytlačiť Zmluvu o spracúvaní osobných údajov (GDPR)?
Slovenčina   Ako vytlačiť zoznam žiakov navštevujúcich krúžok?