ผู้ดูแลระบบ - การอนุมัติรายวิชา

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

ใน “ภาพรวมรายวิชา” ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกสถานะของรายวิชาว่าได้รับการอนุมัติแล้วหรือไม่ ซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบได้ทราบว่ารายวิชาใดได้รับการตรวจสอบแล้ว

ใน “การตั้งค่า” หากท่านต้องการจะแยกแยะรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติแล้วออกจากรายวิชาที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ กรุณาเลือก “ทำเครื่องหมายรายวิชาที่ยังไม่อนุมัติ”

รายวิชาที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจะแสดงเป็นแถบสีเทาน้ำเงิน

ทั้งนี้ผู้ดูแลระบบสามารถอนุมัติทุกรายวิชาหรืออนุมัติเป็นรายวิชาก็ได้

หากรายวิชาใดได้ถูกสร้างขึ้นโดยครูหรือจาก “การตรวจสอบโดยผู้ดูแลระบบ” รายวิชานั้นจะแสดงสถานะว่า ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

หากครูให้คะแนนในรายวิชาที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้ดูแลระบบจะได้รับการแจ้งเตือน