Schváliť hodinu

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Administrátor v prehľade hodín má možnosť označiť hodiny, ktoré "skontroloval" ako schválené. Je to pre neho informácia, že si tieto hodiny pozrel.

Ak chce vidieť, ktoré hodiny sú schválené a ktoré nie, v nastaveniach môže zvoliť, aby sa zvýraznili neschválené hodiny.

Neschválené hodiny majú sivomodrú farbu.

Administrátor môže schváliť jednotlivú hodinu, na ktorú je nastavený kurzorom, alebo môže naraz schváliť všetky hodiny.

Ak by si niektorý z učiteľov vytvoril hodinu po "kontrole" administrátora, bude svietiť ako neschválená.