מנהל מערכת – אישור מקצועות

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

בסקירת המקצועות, למנהל יש אפשרות לסמן את המקצועות שבדק וסימן שהמקצוע אושר . זהו מידע עבור מנהל המערכת, המציין מקצועות שנבדקו.

אם ברצונך להבחין במקצועות המאושרים מהלא מאושרים, בחר בהגדרות "סמן מקצועות לא מאושרים ".

מקצועות שאינם מאושרים מוצגים בצבע כחול-אפור.

המנהל יכול לאשר מקצוע יחיד או את כל המקצועות יחד.

אם המקצוע נוצר על ידי מורה לאחר "בדיקת מנהל המערכת", המקצוע יוצג ללא אישור.

אם מורה מעניק ציון במקצוע שאינו מאושר, מנהל המערכת יקבל הודעה.