Prehľad - zadania

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Prihláste sa ako administáror. V ľavom menu kliknite na Prehľad a zvoľte Zadania.

V tomto pohľade vidíte prehľad pridelení testov, domácich úloh, projektov. Číslo hovorí, koľko pridelení učiteľ zadal v danej hodine.

Kliknutím na konkrétnu hodinu sa v pravej časti obrazovky zobrazia detaily, cez "Zobraziť výsledky" sa vie administrátor pozrieť na konkrétne zadania.

Ďalší pohľad na zadania ku konkrétnemu dátumu nájde administrátor, ak v ľavom menu vyberie Notifikácia/Písomky-skúšania. V tomto pohľade je možné filtrovať - napr. zobraziť len DÚ, alebo len testy a pod.

Prehľad ostatných informácií: Administrátor - prehľad informácií o vyučovaní
Ako skryť prázdne riadky a stĺpce v prehľade