ภาพรวม - งานที่มอบหมาย

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

ในหน้า "งานที่มอบหมาย" ผู้ดูแลระบบจะมองเห็นจำนวนของแบบทดสอบ การบ้าน รายงานที่ครูได้มอบหมายให้แก่นักเรียนในแต่ละรายวิชา