Administrátor - prehľad informácií o vyučovaní

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Administrátor na tomto mieste vidí prehľad základných informácií o vyučovaní.

Prehľad - hodiny
Prehľad o zadeleniach žiakov
Prehľad o deleniach hodín
Prehľad - plány
Prehľad zaradených štandardov v jednotlivých hodinách
Prehľad práv na zapisovanie známok
Prehľad - známky
Prehľad - zadania
Prehľad administrátora o kontách pre žiakov a rodičov
Prehľad a administrácia používateľských práv
Administrátor - prehľad pridelení