Administrátor - prehľad pridelení

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Administrátor si môže pozrieť, ako učitelia prideľujú žiakom materiály ako sú domáce úlohy, testy či projekty. V ľavom menu vyberte Výsledky a zvoľte Prezerať pridelenia.


Administrátor v tomto prehľade vidí informácie - ako sú na tom učitelia s naplánovaným učivom, koľko zadali žiakom pridelení alebo koľko majú príprav.


Tieto informácie si môžete utriediť kliknutím na názov príslušného políčka. Takisto môžete filtrovať napr. len konkrétneho učiteľa alebo konkrétny predmet.


O tom, aký progres učitelia so žiakmi urobili, sa môžete kedykoľvek presvedčiť vo Vašom EduPage. Kliknutím na konkrétne pridelenie si viete pozrieť aj podrobné výsledky žiakov a to v rôznych pohľadoch. Vidíte, akú tému žiaci na konkrétnom predmete preberajú. Môžete si pozrieť zadanie, ktoré učiteľ žiakom pridelil, alebo overiť aké výsledky dosiahol konkrétny žiak, či trieda. Vidíte, ako žiaci učivo zvládli, aj ktoré oblasti im ešte robia problémy.