ผู้ดูแลระบบ - ภาพรวมการแบ่งกลุ่ม

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

ในภาพรวมนี้ ผู้ดูแลระบบจะสามารถตรวจสอบ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการแบ่งกลุ่ม.
ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะแสดงให้เห็นเป็น แถบสีแดง.
(หมายเหตุ: แถบสีเขียวไม่ได้หมายความว่านักเรียนได้รับการแบ่งเป็นกลุ่มอย่างถูกต้องแล้ว เนื่องจาก EduPage ไม่สามารถตรวจสอบในว่านักเรียนที่ท่านเลือกควรเข้าเรียนในรายวิชานั้นหรือไม่

เรามาลองดูสถานการณ์แบบนี้ในชั้นเรียน sexta B ซึ่งระบบรายงานปัญหาที่อาจเกิดขึ้น:

ในบางกรณี ที่มีการแบ่งกลุ่มแบบเดียวกันสำหรับหลายวิชา ในกรณีนี้ชั้นเรียนได้ถูกแบ่งเป็นกลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาภาษาเยอรมันไม่มีการแบ่งกลุ่มในตารางสอน จึงใช้การแบ่งกลุ่มแบบเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ

ระบบเข้าใจว่าในการแบ่งกลุ่มแบบเดิม นักเรียนแต่ละคนจะอยู่ในกลุ่มเดิมของตนเอง เมื่อระบบพบว่านักเรียนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ มีความแตกต่างจากนักเรียนในกลุ่มวิชาภาษาเยอรมัน ระบบจึงแสดงการแบ่งกลุ่มนั้นเป็นสีแดง

แถบสีแดงไม่ได้หมายความว่าเกิดความผิดพลาดเสมอไป แต่อาจเป็นเพราะนักเรียนคนใดคนหนึ่งถูกกำหนดให้อยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเดิม ในวิชาอื่น

หมายเหตุ: ใน “ภาพรวมการแบ่งกลุ่ม” จะแสดงเพียงการแบ่งกลุ่มที่ถูกสร้างและเป็นทางการเท่านั้น