Administratorius - padalijimų apžvalga

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Šioje apžvalgoje administratorius gali pamatyti galimas problemas, susijusias su padalijimais.
Jos pažymėtos raudona spalva.

Pastaba: Žalia spalva nereiškia, kad moksleiviai buvo teisingai suskirstyti į grupes. EduPage sistema negali patikrinti, ar pažymėti moksleiviai turi dalyvauti kurse. Tai padaryti turi mokytojai arba administratorius.

Pažvelkime į šią situaciją „Sexta B“ klasėje, kur sistema praneša apie galimą problemą:

Kai kuriais atvejais tas pats padalijimas yra naudojamas keliems dalykams (disciplinoms). Šiuo atveju klasė anglų kalbai padalinta į dvi grupes, 1 ir 2 . Vokiečių kalbai tvarkaraštyje padalijimo nėra. Padalijimas buvo paimtas iš anglų kalbos.

Sistema daro prielaidą, kad tie patys moksleiviai yra tose pačiose grupėse ir anglų, ir vokiečių kalboms. Kadangi yra skirtumų tarp anglų ir vokiečių grupių, sistema pažymėjo šį padalijimą raudona spalva.

Raudona spalva nebūtinai reiškia klaidą. Gal viskas tvarkoje, o koks nors vienas moksleivis priklauso anglų grupei ir nepriklauso vokiečių, bet taip ir turi būti.

Pastaba: Padalijimų apžvalgoje matomi tik sukurti ir oficialūs klasių padalijimai.