Prehľad o deleniach hodín

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

V tomto pohľade môže administrátor odhaliť potenciálne problémy s deleniami. Obvykle sa používa to isté delenie na viacerých predmetoch. Napríklad delenie na 1. a 2. skupinu, alebo delenie na chlapcov a dievčatá. Dôležité je, ak sa používa napr. 1. a 2. skupina na troch rôznych predmetoch, aby boli v skupinách stále tí istí žiaci.

Pozrieme sa teraz na túto konkrétnu situáciu. Zelenou farbou sú označené tie delenia, kde sú v skupinách sú tí istí žiaci. Systém predpokladá, že sú v poriadku. Červenou farbou sú označené delenia, kde systém zistil nezrovnalosti, tj. jedná sa o to isté delenie, ale nie sú v ňom sú tí istí žiaci.


Detaily o deleniach žiakov si zobrazíte stlačením modrého tlačidla "Zadelenie žiakov".

Systém očakáva, že keď sa jedná o to isté delenie, tak tam budú rovnakí žiaci.

To, že je delenie označené červenou farbou neznamená automaticky, že je to chyba. Môže sa stať, že niektorý zo žiakov na niektorý predmet nenavštevuje. V tom prípade je dobré zaškrtnúť "Nechodí na predmet".

Poznámka: V pohľade Delenia vidíte len delenia hodín, ktoré sú už vytvorené a oficiálne.