Prehľad a správa hodín

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

V EduPage má hodina dôležitú úlohu. Na čo je dobrá "hodina"?

Administrátor nájde v EduPage prehľad o vytvorených, chýbajúcich hodinách a o nastaveniach jednotlivých hodín. V prehľade môže ľahko identifikovať potenciálne problémy s hodinami.

Rozoberieme si prehľad a správu hodín z pohľadu administrátora pre dve základné situácie:

1. pred vytvorením a zverejnením rozvrhu
2. po zverejnení rozvrhu na stránke EduPage

1. Pred zverejnením rozvrhu:
Na začiatku roka si učitelia vytvoria svoje hodiny. Hodiny si učitelia môžu vytvárať už dávno predtým, než je vypublikovaný rozvrh. Učiteľ si môže plán a prípravy ku svojej hodine pripravovať aj v priebehu prázdnin.

Vy v prehľade hodín uvidíte, kto si hodiny vytvoril. Zelené hodiny sú oficiálne hodiny, ktoré si už učitelia vytvorili. Šedé hodiny sú neoficiálne hodiny. Čo je oficiálna a neoficiálna hodina?

Vytvoriť si hodinu je veľmi jednoduché. Ak by však niektorí učitelia mali napriek tomu problém s vytvorením svojej hodiny, môžete hodinu učiteľovi vytvoriť aj vy takto:

V ľavom menu zvoľte Prehľad a vyberte Hodiny.

Stlačte červené +.

Keďže ste prihlásený ako administrátor, musíte vybrať učiteľa, ktorý túto hodinu bude učiť, ináč učiteľ vami vytvorenú hodinu neuvidí.

(Ak sa pred stlačením + nastavíte v tabuľke na správne miesto (trieda+predmet), údaje predmet a trieda nebudete musieť vyberať manuálne.)

Stlačte uložiť a hodina je vytvorená.

Prepojenie delených hodín s rozvrhom
Vytváranie hodín pre delené alebo spájané triedy

Pred zverejnením rozvrhu na EduPage stránke sa v prehľade nachádzajú len hodiny "bez zvončeka" a to buď zelené - to sú oficiálne hodiny, alebo šedé - to sú neoficiálne hodiny.

2. Po zverejnení rozvrhu:
Po zverejnení rozvrhu na stránke EduPage sa v prehľade hodín objavia hodiny so zvončekom - to sú hodiny na základe rozvrhu.

Červené hodiny so zvončekom sú tie, ktoré by mali existovať na základe rozvrhu, ale zatiaľ ešte neexistujú. Učiteľ si zatiaľ nevytvoril oficiálnu hodinu.

Červené hodiny so zvončekom

Zelené hodiny so zvončekom sú tie hodiny, ktoré sú na základe rozvrhu a už pre ne existuje vytvorená oficiálna hodina. Cieľom je mať všetky hodiny so zvončekom zelené.

Buď učiteľa vyzvete, aby si hodinu vytvoril, alebo mu ju môžete vytvoriť vy takto:
Nastavte sa na (červenú) hodinu, ktorú chcete vytvoriť. Stlačte "Vytvoriť hodinu" v pravom menu. Keď týmto spôsobom vytvoríte hodinu, objaví sa učiteľovi v zozname hodín.

Podfarbenie hodiny sa zmení na zelené. Prepojenie delených hodín s rozvrhom

Vy ako administrátor si môžete prejsť jednotlivé hodiny a skontrolovať, či sú správne nastavené. Tie hodiny, ktoré skontrolujete, si môžete označiť ako schválené. Budú jasnozelené. Hodiny, ktoré ste neoznačili ako schválené, budú tyrkysové. Je to len informácia pre vás.

Upozornenie: Nemažte učiteľom hodiny, ktoré si už vytvorili. Môžu tam už mať pripravený plán a prípravy!
Ako obnoviť hodinu (s plánom), ktorá bola omylom zmazaná
Ako skryť prázdne riadky a stĺpce v prehľade