מנהל מערכת - ניהול מקצועות

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

המקצוע ממלא תפקיד חשוב ב EduPage למה "מקצוע" נועד ?

למנהל אתר EduPage יש תצוגה טובה מאוד של המקצועות שנוצרו והמקצועות החסרים, ואת ההגדרותיהם של מקצועות השונים. התצוגה מציעה דרך קלה לזהות בעיות פוטנציאליות עם מקצועות.
הבה נבחן את תצוגה ואת הניהול של מקצועות בשני מצבים נפוצים:
1 . לפני יצירת מערכת שעות ופרסום המערכת
2 . לאחר פרסום מערכת השעות באתר EduPage

1. .1 לפני פרסום מערכת השעות :
בתחילת שנת הלימודים המורים יוצרים את המקצועות שלהם. מורים יכולים ליצור את המקצועות שלהם הרבה לפני שמערכת השעות מתפרסמת. המורים מכינים את תוכניות ההוראה וההכנות למקצועות שלהם עוד לפני תחילת התקופה.

למנהל המערכת יש תצוגה כללית של מקצועות שנוצרו. צבע ירוק מציין מקצועות רשמיים שנוצרו על ידי המורים. צבע אפור מציין מקצועות לא רשמיים. מהו מקצוע רישמי ומקצוע לא רישמי ?

יצירת מקצוע קלה מאד. עם זאת, אם ישנם מורים הנתקלים בבעיות ביצירת המקצוע שלהם, מנהל המערכת יכול ליצור אותו עבורם:

בחר תצוגה בתפריט השמאלי ולחץ על מקצועות.

לחץ על סימן + האדום.

כאשר אתה מנהל המערכת בחר את המורה, מי הולך ללמד את המקצוע, אחרת, למורה לא תהיה גישה אליו.

(אם אתה מוגדר בתא הימני בטבלה (כיתה + נושא ), לפני לחיצה על הסימן +, נתוני הכיתה ובנושא נוספים באופן אוטומטי.)

לחץ על שמור. המקצוע נוצר.

מנהל מערכת – מקצוע עם כיתות מחולקות
כיתות מחולקות ומצורפות

לפני פרסום מערכת השעות באתר EduPge, יש רק מקצועות "ללא צילצול " - את המקצועות הירוקים הרשמיים או את המקצועות האפורים הלא רשמיים.

2. לאחר פרסום מערכת השעות:
לאחר פירסום מערכת השעות באתר EduPage, מקצועות עם פעמון יופיעו בתצוגת המקצועות. אלה הם המקצועות המבוססים על מערכת השעות.
צבע אדום עם פעמון מציין מקצועות שצריכים להיות שם על סמך המידע ממערכת השעות, אבל המקצוע לא נוצר עדיין, המורה לא יצר מקצוע רישמי.

מנהל מערכת – מקצועות אדומים עם סימן פעמון

צבע ירוק עם פעמון מציין מקצועות הנמצאים בתצוגה המבוססים על המידע ממערכת השעות והמקצוע הרשמי כבר נוצר. המטרה לכל המקצועות עם פעמונים להיות ירוקים.
מנהל המערכת יכול להזמין את המורים ליצור את המקצועות שלהם, או שמנהל המערכת יכול ליצור בעצמו את המקצועות :
לחץ על המקצוע (אדום) שברצונך ליצור. לחץ על "צור את המקצוע" בתפריט הימני. לאחר יצירת מקצוע בדרך זו, המקצוע יוצג ברשימת המקצועות של המורה.

צבע המקצוע משתנה לירוק. מנהל מערכת – מקצוע עם כיתות מחולקות

שים לב: אל תמחק את המקצועות שנוצרו על ידי המורים. המקצועות יכולים לכלול תוכניות הוראה והכנות!
כיצד לשחזר מקצוע שנמחק (עם תוכניות לימוד של המורה ? (