מנהל מערכת – תוכניות

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

משבצת : "עיין בתוכניות"

כאן תוכלו למצוא סקירה כללית של מקצועי בית הספר ומידע שימושי אחר בנושא.
אם תלחץ על מקצוע מסוים בטבלה, תוכל לצפות פרטי התוכנית , ההכנות, הסטנדרטים והמשימות.

"סקירה כללית של תוכניות"

כל הכיתות, קבוצות התלמידים ונושאי בית הספר מוצגים בטבלה.
צבע ירוק של השדה מציין מקצוע רשמי נוצר עבור הכיתה הזאת הנושא הנ"ל. מספר שיעורי לימוד מוצגים גם כן.

צבע אפור של השדה מציין כי המורה יצר את המקצוע הזה אבל עדיין לא סימן אותו כמקצוע רשמי .

צבע אדום מציין, לא נוצרה מקצוע עבור נושא זה וכיתה זו.

צבע לבן מציין כי הנושא הספציפי אינו נלמד בכיתה הספציפית.