Administrátor - Plány

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Dlaždica: "Prezerať plány"

Tu nájdete prehľad jednotlivých hodín v škole s rôznymi užitočnými informáciami.

Ak si kliknete v tabuľke, napríklad na konkrétnu hodinu, môžete si detailne pozrieť jej plán, prípravy, štandardy či pridelenia.

Dlaždica: "Prehľad plánov"

V tabuľke sa zobrazia všetky triedy, resp. skupiny žiakov a predmety na škole.

Zelená farba políčka znamená, že pre triedu a predmet je vytvorená oficiálna hodina. Zobrazujú sa aj odučené hodiny.

Šedá farba znamená, že učiteľ túto hodinu má vytvorenú, ale zatiaľ ju neoznačil ako oficiálnu.

Červená farba znamená, že zatiaľ nie je vytvorená žiadna hodina k tomuto predmetu a triede.