Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Kliknite na ikonu v ľavom hornom rohu, ďalej na Odstrániť/pridať používateľa. Podržte dlhšie prst na používateľovi, ktorého chcete odstrániť.


Druhý spôsob odstránenia používateľa je cez Nastavenia/Spravovať kontá a kliknutím na krížik ostránite používateľa.

Poznámka pre rodičovské kontá: Ak má rodič na jedej škole viac detí prepojených cez jedno rodičovské konto, nie je možné odstrániť z aplikácie len jedno z detí.

Ďalšie návody k mobilnej aplikácii: Učiteľ
Ďalšie návody k mobilnej aplikácii: Rodič
Ďalšie návody k mobilnej aplikácii: Žiak