Rodič

Čeština Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?
Čeština Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?
Čeština Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym kontom v EduPage?
Čeština Ako podpísať známky?
Čeština Ako odhlásiť dieťa z obeda?
Čeština Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Čeština Kde si pozriem rozvrh?
Čeština Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Čeština Ako podať žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania?
Čeština Ako zadať elektronickú ospravedlenku?
Čeština Funkcia Meniny v EduPage
Čeština Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Čeština Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Čeština Prehľad suplovania v aplikácii
Čeština Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Čeština Kde si môžem pozrieť príchody a odchody svojho dieťaťa?
Čeština Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Čeština Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Čeština Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Čeština Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Čeština Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Čeština Žiak - ako v mobilnej aplikácii zistím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Čeština Ako v mobilnej aplikácii vymažem správu, ktorú som omylom rozoslal?
Čeština Prečo nevidím kachličku Žiadosti/Vyhlásenia?
Čeština Preklad správy v EduPage do iných jazykov
Slovenčina Dieťa nastúpilo na novú školu, ale v aplikácii ho stále nevidím
Slovenčina Tmavý režim v mobilnej aplikácii (Xiaomi)
Slovenčina Prehľad DÚ a upozornenie na zajtrajšie úlohy