Žiak

Čeština Kde si pozriem rozvrh?
Čeština Prehľad suplovania v aplikácii
Čeština Kde nájdem DÚ v mobilnej aplikácii?
Čeština Čo znamená prehrať online pri DÚ?
Čeština Ako môžem pripojiť súbor k domácej úlohe?
Čeština Kde si môžem v aplikácii pozrieť výsledky z DÚ či testu?
Čeština Ako urobenú domácu úlohu odstránim zo zoznamu úloh?
Čeština Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Čeština Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Čeština Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Čeština Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Čeština Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Čeština Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Čeština Funkcia Meniny v EduPage
Čeština Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Čeština Ako zistím, ktoré úlohy som už vypracoval a ktoré ešte nie?
Čeština Kde nájdem návody k mobilnej aplikácii?
Čeština Žiak - ako sa pripojím na online hodinu?
Čeština Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Čeština Žiak - ako v mobilnej aplikácii zistím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Čeština Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Čeština Ako si môže žiak v EduPage otestovať svoje vedomosti?
Čeština Preklad správy v EduPage do iných jazykov
Slovenčina Prehľad DÚ a upozornenie na zajtrajšie úlohy