Učiteľ

Čeština Triedna kniha cez mobilnú aplikáciu EduPage
Čeština Ako opakovať dochádzku z predošlej hodiny v mobilnej aplikácii?
Čeština Ako vyplniť dochádzku žiakov podľa pípnutí?
Čeština Ako môže triedny učiteľ zadať ospravedlnenku žiaka cez mobilnú aplikáciu?
Čeština Ako môže učiteľ akceptovať elektronickú ospravedlnenku od rodiča cez mobilnú aplikáciu?
Čeština Kde si pozriem rozvrh?
Čeština Prehľad suplovania v aplikácii
Čeština Ako zadať známky (hodnotenie) cez mobilnú aplikáciu?
Čeština Ako zadať v mobilnej aplikácii známky (hodnotenie) viacerým žiakom naraz?
Čeština Ako zadať žiakom DÚ cez mobilnú aplikáciu?
Čeština Ako žiakom prideliť pripravené karty na DÚ?
Čeština Ako prideliť žiakom hotový materiál (prezentáciu, test) cez mobilnú aplikáciu?
Čeština Ako dať žiakovi domácu úlohu/test/projekt na prepracovanie v mobilnej aplikácii?
Čeština Ako si učiteľ pozrie odpovede/výsledky žiakov v mobilnej aplikácii?
Čeština Ako v aplikácii zadať hromadne kontrolu DÚ (urobil/neurobil) ?
Čeština Ako cez mobilnú aplikáciu poslať správu žiakom, rodičom alebo učiteľom?
Čeština Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Čeština Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Čeština Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Čeština Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Čeština Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Čeština Funkcia Meniny v EduPage
Čeština Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Čeština Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Čeština Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Čeština Ako v mobilnej aplikácii vymažem správu, ktorú som omylom rozoslal?