Ako zadať známky (hodnotenie) cez mobilnú aplikáciu?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Kliknite na kachličku Známky na hlavnej obrazovke a vyberte hodinu. Kliknite na zelené tlačidlo Zadať/zmeniť známky.
Kliknite na udalosť, do ktorej chcete zadávať hodnotenie. Ak používate nezaradené známky, kliknite priamo na žiaka, ktorému chcete zadať hodnotenie. Ak chcete zadávať známku len jednému žiakovi, stlačte Uložiť.
Ako zadať v mobilnej aplikácii známky (hodnotenie) viacerým žiakom naraz?


Novú udalosť v žiackej knižke, tj. novú písomku, skúšanie, test atď. vytvoríte stlačením tlačidla Nová udalosť.
Ako vytvoriť novú udalosť v IŽK v mobilnej aplikácii?

Aké sú možnosti hodnotenia žiakov v prostredí EduPage?

Ďalšie návody k mobilnej aplikácii: Učiteľ