Ako zadať v mobilnej aplikácii známky (hodnotenie) viacerým žiakom naraz?

hromadné hodnotenie

Slovenčina Čeština

Ak potrebujete zadať hodnotenie viacerých žiakov napr. z písomky, postupujte takto:

Kliknite na Známky, potom na Zadať/zmeniť známky a vyberte udalosť, do ktorej chcete zadávať známky.
Ak udalosť nemáte vytvorenú, vytvoríte si ju stlačením tlačidla Nová udalosť. Ako vytvoriť novú udalosť v IŽK v mobilnej aplikácii?


Ak už máte vybranú udalosť, kliknite na žiaka a kliknutím vyberte známku. Kliknite na ďalšieho žiaka a opať mu vyberte známku. Podobne ohodnoťte všetkých žiakov. Až na konci stlačte tlačidlo Uložiť.