Aké sú možnosti hodnotenia žiakov v prostredí EduPage?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Každý učiteľ preferuje istý spôsob hodnotenia žiakov, ktorý sa mu osvedčil, alebo je naň zvyknutý. Preto EduPage ponúka možnosti pre rôzne spôsoby hodnotenia žiakov. Ideálne je, ak sa učiteľ na začiatku roka rozhodne, aký typ hodnotenia bude používať - známky, body alebo percentá.

1. Hodnotenie typu "Známky"

2. Hodnotenie typu "Známka vypočítaná z bodovej/percentuálnej hodnoty"

3. Hodnotenie typu "Body"

4. Hodnotenie typu "Body s informatívnou známkou"

5. Hodnotenie typu "Percentá"

6. Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty"

7. Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty s informatívnou známkou"

8. Priebežné slovné hodnotenie

Ďalšie návody: Známky