Uchádzač - ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, či na ňu nastúpim?

Slovenčina

Prostredníctovom správy v EduPage alebo e-mailom uchádzač obdrží linku na strednú školu, kde nájde rozhodnutie o prijatí/neprijatí.

Zobrazia sa podané prihlášky a stav - či ste prijatý alebo nie. Kliknutím na "rozhodnutie" sa rozhodnutie zobrazí. Môžete si ho vytlačiť alebo uložiť do PDF.


Ak ste prijatý a rozhodli ste sa nastúpiť na jednu zo stredných škôl, stlačte tlačidlo "Záväzne potvrdiť, že nastúpim".


K rozhodnutiu o nastúpení je potrebné pripojiť podpísané a nascanované potvrdenie. Šablónu potvrdenia si môžete stiahnuť kliknutím na "Tu je vzor potvrdenia".

Uchádzač - ako podať odvolanie v prípade neprijatia?