Môžem zmeniť rozhodnutie o nastúpení?

Cez EduPage je možné škole poslať potvrdenie o nastúpení na štúdium.

Potvrdenie o nenastúpení sa cez EduPage škole neposiela. Potvrdenie o nastúpení je možné poslať len na jednu školu.

Ak ste škole poslali potvrdenie o nastúpení a chceli by ste svoje rozhodnutie zmeniť, prosíme, kontaktujte obidve školy. Školy si informáciu o Vašom nastúpení/nenastúpení môžu prepísať na správnu.

Uchádzač prijatý na odvolanie - zmena potvrdenia o nástupe