Prijímacie skúšky na SŠ - žiak/rodič

Slovenčina Ako sa môže uchádzač prihlásiť na strednú školu cez EduPage?
Slovenčina Ako zmením / zmažem prihlášku na strednú školu?
Slovenčina Uchádzač - ako pridám prihlášku na ďalšiu školu?
Slovenčina Ako uviesť na prihláške na strednú školu iba jedného rodiča/zákonného zástupcu?
Slovenčina Ako si uložím rozpísanú prihlášku?
Slovenčina V prihláške mám nesprávne uvedené/chýba zdravotné znevýhodnenie
Slovenčina Uchádzač - ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, že na ňu nastúpim?
Slovenčina Uchádzač - ako podať odvolanie v prípade neprijatia?
Slovenčina Môžem zmeniť rozhodnutie o nastúpení?
Slovenčina Som prijatý na jednu školu, na druhú ešte čakám na odvolanie. Čo s potvrdením nástupu?
Slovenčina Uchádzač prijatý na odvolanie - zmena potvrdenia o nástupe