Som prijatý na jednu školu, na druhú ešte čakám na odvolanie. Čo s potvrdením nástupu?

Uchádzač prijatý na vzdelávanie posiela škole potvrdenie nástupu.

Uchádzač - ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, že na ňu nastúpim?

Ak máte rozhodnutie o prijatí len z jednej školy, počkajte na informáciu o výsledku prijímacej skúšky aj na druhej škole.
Keby ste medzitým potvrdili nástup na prvú školu, po prijatí na druhú školu už svoje potvrdenie nástupu na prvú školu nebudete môcť zmeniť.

Môžem zmeniť rozhodnutie o nastúpení?
Uchádzač prijatý na odvolanie - zmena potvrdenia o nástupe