Online hodiny cez ETK

online hodina

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Potrebné je byť prihlásený ako učiteľ, administrátor nevytvára online linky na vyučovanie za učiteľov.
V triednej knihe kliknite na šipku pri názve hodiny. Rozbalí sa menu, z neho vyberte Online vyučovanie.


Otvorí sa okienko s možnosťami.

 • Online hodiny cez službu Zoom: Online hodiny cez službu Zoom
 • Online hodiny cez službu Google Meet: Online hodiny cez službu Google Meet
 • Online hodiny cez službu Webex Teams: Online hodiny cez službu Webex Teams
 • Vložiť link - ak používate službu, ktorá nie je zatiaľ integrovaná (prepojená) s EduPage, musíte si najskôr vytvoriť online stretnutie v danej aplikácii (Webex, Teams, Skype, Jitsi,...) a sem zadať už hotový, vytvorený link na stretnutie.
  Ako zadať link z MS Teams do online hodiny v ETK? (Videonávod)
 • Opakovať link znamená, že ak napr. používate na online hodiny stále ten istý link (personal meeting ID, personal room a pod.), táto možnosť vám zjednoduší kopírovanie linku. Jednoducho si vyberiete hodinu, z ktorej chcete link skopírovať. Zobrazujú sa hodiny za posledné 2 týždne.


  Kliknutím OK EduPage vytvorí online hodinu (pri hodine sa ukáže ikona kamery). Takto si môže učiteľ pripraviť online hodiny aj vopred.

  Pozn: Pri vytváraní hodín dopredu musíte zohľadniť, aby to nebol link vytvorený na okamžité stretnutie. V takom prípade by nefungoval v budúcnosti. Musí to byť link na dopredu naplánované stretnutie.


  Keď príde čas hodiny, učiteľ spustí online hodinu kliknutím na ikonu kamery, ktorá je v ETK pri hodine a stlačením tlačidla Pripojiť.

  Tým, že vytvoríte online hodinu z ETK, budú takéto online hodiny figurovať vo všetkých tlačových zostavách.
  Ako sa zobrazia online hodiny v reportoch z ETK?
  Takisto môžete evidovať dochádzku žiakov na online hodine a zadávať do ETK učivo rovnako ako pri prezenčnej výučbe.
  Ako evidovať dochádzku žiakov pri dištančom vzdelávaní?

  Žiaci sa môžu k online hodine prihlásiť aj pred začiatkom hodiny. 20 minút pred začiatkom hodiny začne systém evidovať prítomnosť žiakov na online hodine. Systém eviduje len prítomnosť tých žiakov, ktorí sa k online hodine pripoja cez EduPage - či už cez webové rozhranie, alebo cez mobilnú aplikáciu. Ak sa pripoja k hodine napr. kliknutím na link v maili, systém nemá ako vedieť, ktorý žiak sa k hodine pripojil.

  Pozn: Ak sa niektorý zo žiakov pripojí k hodine napr. 30 minút pred začiatkom, systém ho neeviduje ako prítomného, až 20 minút pred začiatkom začína systém evidovať dochádzku. Ak sa niektorý zo žiakov predčasne odhlási z hodiny, napr. mu zlyhá pripojenie do internetu, tieto údaje systém takisto nevie evidovať.

  Žiak - ako sa pripojím na online hodinu?
  Prehľad online hodín pre administrátora EduPage
  Prečo je tlačidlo Pripojiť niekedy zelené, inokedy modré alebo šedé?

  Ako môžem vyučovať dištančne ináč ako cez online hodiny?

  Viac návodov: Dištančné vzdelávanie