Ako obmedziť alebo zakázať reakcie na správu?

English Slovenčina Deutsch Čeština

Ako poslať správu žiakom, rodičom a učiteľom?

Pri posielaní správy cez EduPage je možné zvoliť, či sú povolené reakciu na túto správu.

Reakcie je možné obmedziť, resp. úplne zakázať. Kliknite na vyznačenú šipku.

Ak zaškrtnete "Zakázať reagovať verejne", adresáti nemôžu napísať svoju reakciu na všetkých účastníkov konverzácie, môžu napísať reakciu iba autorovi správy.

Ak zakážete reakcie úplne, adresáti nemôžu napísať reakciu ani autorovi správy.

Správy, ktoré sú posielané administárorom alebo učiteľom na celú školu alebo na všetkých rodičov majú štandardne zakázané verejné reakcie.

Viac návodov: Správy