Zmena rozvrhu v konkrétnom dni za iný deň/týždeň/polrok.

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

V prípade, že potrebujete na niektorý deň zmeniť rozvrh pre celú školu za iný deň (napr. po prázdninách, alebo pri prechode do ďalšieho polroku), môžete tak urobiť ručne v online suplovaní.

V hlavnom menu kliknite na kartu "Nastavenie" a ikonku "Deň v rozvrhu". Zobrazí sa nové okno s kalendárom. Označte konkrétny deň, kedy chcete urobiť zmenu a kliknite na tlačidlo "Deň v rozvrhu - Edituj". V zobrazenom okne potom presne vyberte na ktorý deň v týždni, týždeň alebo polrok sa má zmeniť rozvrh. V prípade, že chcete aby táto zmena pokračovala aj na nasledujúce (napr. pri prechode na nový polrok) zakliknite aj "Posunúť tiež nasledujúce dni".