כיצד לשנות את מערכת השעות עבור יום מסוים ליום / שבוע / טווח אחר

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

עבור כל יום במילוי המקום המקוון אתה יכול לשנות באופן ידני את מערכת השעות ליום / שבוע / טווח אחר .
מערכת השעות של יום זה תשמש לקבוע למי צריך להיות מילוי מקום.

השתמש בתפריט הגדרות / יום במערכת השעות ולחץ על הלחצן "יום במערכת השעות - עריכה". אז אתה יכול להגדיר מערכת שעות מדויקת שבה יום/שבוע/טווח צריך לשמש ליום שבחרת.